KPFI projekti

Sākot ar 2011.gada rudeni “SIA LA sistēmas” ir aktīvi iesaistījusies KPFI projektu realizēšanā mājsaimniecībām – montējam saules kolektorus, mūsdienīgus  apkures katlus un  siltumsūkņus. 2012.gada maijā esam sākuši realizēt jau KPFI 2.kārtas projektus. KPFI mērķis ir veicināt globālo klimata pārmaiņu novēršanu, pielāgošanos klimata pārmaiņu radītajām sekām un sekmēt siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanu (piemēram, īstenojot pasākumus ēku energoefektivitātes uzlabošanai gan sabiedriskajā, gan privātajā sektorā, tehnoloģiju, kurās izmanto atjaunojamos energoresursus attīstīšanu un ieviešanu, kā arī īstenojot integrētus risinājumus siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai).