LA Sistēmas - kontakti un rekvizīti

Kazarmu iela 5, Jēkabpils, LV-5202

+371 29475674

lasistemas@inbox.lv

Kontaktpersonas
Valdes loceklis – Edgars Lazdiņš
E-pasts: lasistemas@inbox.lv
Mob.tel.: 29475674
Grāmatvede – Līga Lazdiņa
E-pasts: liga.lasuma@inbox.lv

Rekvizīti
SIA “LA sistēmas”
Reģ. Nr. LV 45403009784
Adrese: Kazarmu iela 5, Jēkabpils, LV-5202
Konts: LV06HABA055100106225320
AS Swedbank, Swift kods: HABALV22