Saules kolektori

Viens no nākotnes alternatīvās enerģijas veidiem Latvijā ir saules kolektori – tehniskas iekārtas, kas absorbēto saules starojumu pārvērš siltumā, ko pēc tam karstā ūdens, telpu apkures, peldbaseinu apsildes vai citā veidā saņem patērētāji.

Ir veikti eksperimentāli pētījumi, kas pierādījuši, ka šādu kolektoru izmantošanai Latvijā ir perspektīvas, jo Saules radiācijas enerģiju Latvijā var izmantot līdz pat 1900 stundām gadā.

Visaktīvākais izmantošanas periods mūsu platuma grādos ir no maija līdz septembrim, iegūstot 700-740 kWh/m2, no oktobra līdz aprīlim – 200-240 kWh/m2, no novembra līdz februārim – 40-50 kWh/m2.

Saules kolektoru izmantošana ir izdevīga arī privātmājām, jo tie sedz aptuveni divas trešdaļas no ģimenes mājas karstā ūdens patēriņa, tādā veidā radot ievērojamu naudas ietaupījumu un neatsveramu ieguldījumu vides saglabāšanā.

Saules kolektors uzsilda ūdeni un uzkrāj to liela tilpuma akumulācijas bākās. Izmantot akumulētu saules enerģiju apkurei un siltā ūdens iegūšanai var ievērojami ilgāk par gaismas dienas garumu. Labi uzprojektētā nelielā dzīvojamā mājā no aprīļa līdz oktobrim var iegūt karsto ūdeni un apkurināt māju tikai izmantojot saules enerģiju. Pārējā laikā var būt nepieciešamība pēc papildus enerģijas.

KPFI projekti

Sākot ar 2011.gada rudeni “SIA LA sistēmas” ir aktīvi iesaistījusies KPFI projektu realizēšanā mājsaimniecībām – montējam saules kolektorus, mūsdienīgus  apkures katlus un  siltumsūkņus. 2012.gada maijā esam sākuši realizēt jau KPFI 2.kārtas projektus. KPFI mērķis ir veicināt globālo klimata pārmaiņu novēršanu, pielāgošanos klimata pārmaiņu radītajām sekām un sekmēt siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanu (piemēram, īstenojot pasākumus ēku energoefektivitātes uzlabošanai gan sabiedriskajā, gan privātajā sektorā, tehnoloģiju, kurās izmanto atjaunojamos energoresursus attīstīšanu un ieviešanu, kā arī īstenojot integrētus risinājumus siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai).